Plánované akcie v roku 2024:

  
20.1.2024 Farský ples ,sála OÚ
 
25.5.2024 Sviatok sv.Urbana, kaplnka sv. Urbana vo vinohradoch

28.6.2024 Čau-čau škola-farská opekačka, farská záhrada

25.8.2024 Rozlúčka s letom, kláštor+park

22.9.2024 Šarkaniáda, Síky

29.11.2024 Palacinková párty, kláštor

31.12.2024 Farská silvestrovská kapustnica, kláštor

 


Fašiangová kapustnica 10.2.2024

V sobotu 10.2.2024 na obecnú fašiangovú zábavu tím Ľubo Hipp, Roman Urbánik,Renáta Urbániková, Lucia Benčíková,Vlado Lenčéš, Jozef Horváth  Broňa a Peťo Kohútoví pre Vás opäť pripravil zabíjačkovú kapustnicu.
Dúfame, že všetkým chutila :):):).

FOTO


XIII.Farský ples 20.1.2024    

Dátum: 20.1.2024
Hudba: BRILAX
Hostiteľ, moderátor a sprievodca večera: ThDr.Peter Michalov,PhD. dekan močenského dekanátu
Program: Ochutnávka močenských vín od vinára Petra Pápaya
Usporiadateľ: Farnosť sv. Klimenta Močenok, p. dekan Peter Michalov,
p. kaplán Anton Štefánek a p.kaplán Dalibor Vavro
Pri organizácii pomáhali: Branislava a Peter Kohútoví, Mário Boháč,
Marek Horňák, Jozef Rábek
Ďakujeme za pomoc počas plesu: Marekovi Karlúbikovi, Katke Kohútovej a celému zohratému tímu pri usadzaní, tombole, obsluhe a v šatni.
 
Ďakujeme Obecnému úradu v Močenku za pomoc a spoluprácu.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli.
 
Podporili tombolou:
 
Awertravel 
BOSAR  SK s.r.o. 
STAVMAT Stavebniny
SLAMKA 
KORA MONT
HP TRANSPORT s.r.o.
Štefan Horňák
Obec MOČENOK
Starosta obce Močenok Roman Urbánik 
Peter Michalov, dekan
Anton Štefánek, kaplán 
Dalibor Vavro, kaplán
Farský úrad 
Dekanský úrad 
Farnosť Močenok 
Rodina Benčíková 
Rodina Kohútová 
Rodina je viac
Vdp. Igor Hanko
Spolok Svätého Vojtecha
Ivan Šulík, riaditeľ SSV 
DUSLO a.s. 
INTEVO-SK, Vladimír Kováčik, Šaľa
Železoobchod TÓTH 
Penzión ANUP Ivan Sklenár 
Rodina Horváthová
AGRANIA Marián Radošovský
ORLÍK o.z.
Priaznivec plesu 
Reštaurácia SALAŠ CABAJ 
Penzión HOFFER 
FEREX Nitra 
DAB Nitra  
Staré divadlo
ProfiMVO
Regina Kohútová 
Fórum života 
VEREVERO Creative  
Záhradníctvo Urban
TIBI     
INEX-HAUSGARDEN
TV LUX 
Kováč Servis 
RB GEO, Róbert Benko 
Benedetto 
Katarína Árendás Bachratá
Kvetinárstvo Veronika Suchá 
Salón Melánie K
Predajňa kŕmnych zmesí 
      

ĎAKUJEME!!!

FOTO /Katarína Kohútová/

VIDEO TVM

VIDEO TVM/bez komentára/


Farská silvestrovská kapustnica 31.12.2023

                                    
V sobotu 31.12.2023, na Silvestra sme v Močenku slávili sv. omšu s ďakovnou pobožnosťou, ktorú celebroval vo farskom kostole sv.Klimenta vdp. Peter Michalov, vdp. Anton štefánek a vdp.Dalibor Vavro. Pri sv. omši si veriaci vypočuli od vdp. Petra Michalovova, dekana Močenského dekanátu duchovnú a ekonomickú štatistiku farnosti. Po pobožnosti vystúpila domáca spevácka skupina Zúgovanka. Pokračovali sme v tradičnom agapé  v ,,kláštore,,.Tu farníkov privítali močenskí kňazi spolu so starostom obce Močenok Romanom Urbánikom. Všetci si pochutnali na silvestrovskej kapustnici z kuchyne združenia Rodina je viac a vínku z farskej vinice. V duchu farskej rodiny, v družných rozhovoroch, spomienkach a plánoch, pri tónoch močenskej speváckej skupiny takto strávili chvíle posledných hodín odchádzajúceho roka.
Ďakujeme za pomoc p. dekanovi Petrovi Michalovovi,vdp. Antonovi Štefánkovi, vdp.Daliborovi Vavrovi a starostovi obce Romanovi Urbánikovi s manželkoU.
Samozrejme speváckej skupine ZÚGOVANKA....
...všetko ostatné zabezpečila už zohratá partia
Ľubo Hipp
Vlado Lenčéš
Jozef a Erika Horváthoví
Mário Boháč
Lucia Benčíková
Ľubo Bahorec
Peter Pápay 
Broňa a Peter Kohútoví

 

FOTO


Palacinková párty 24.11.2023

Koniec novembra už tradične v našej farnosti patrí deťom a ich palacinkovej párty pod záštitou Farnosti Močenok, združenia Rodina je viac a obce Močenok.
V piatok 24.11.2023 sa po večernej sv. omši deti rozbehli na ,,palacinky,, do kláštora. Okrem obľúbenej pochúťky všetkých generácií sI deti v tanečnom rytme zahrali stoličkový tanec a papierovú guľovačku.
Deti, rodičia a starý rodičia opäť prežili krásne chvíle pred adventom v duchu názvu ,,Rodina je viac,,.
 
ĎAKUJEME za pomoc :
 
Petrovi Michalovovi, nášmu p. dekanovi a kaplánovi Antonovi Štefánkovi za neustálu pomoc a podporu
Romanovi Urbánikovi s manželkou , starostovi obce, za pomoc a podporu všetkých našich akcií a tiež vytrvalé pečenie palaciniek
Regine Kohútovej, Lucii Benčíkovej, Broni Kohútovej a Ivanke Vörösovej
 
Jarovi Kováčovi za pomoc a podporu našich akcií.
o.z. MONIKE za predpečené palacinky na rozbeh....

FOTO

VIDEO TVM


Šarkaniáda 1.10.2023

V nedeľu 1.10.2023 sme sa po týždňovom odklade termínu kvôli nepriaznivému počasiu stretli ,v lokalite Síky, na 10. ročníku šarkaniády. Pekné jesenné počasie znovu pritiahlo niekoľko desiatok detí a rodičov. Postupne sa vo vzduchu  vznášalo množstvo šarkanov rôznych veľkostí a tvarov. Tento rok sa registrovalo143 šarkanov. Popri behaní so šarkanmi nám čas spríjemnil klub historických leteckých modelárov ukážkou lietajúcich modelov svojich lietadiel a samozrejme padajúcimi cukríkmi a modelárskym parašutistom.
Ďakujeme:
Mariánovi Radošovskému za úpravu priestranstva a ústretovosť
Romanovi Urbánikovi , starostovi obce Močenok, za neustálu pomoc a podporu
Renátke Urbánikovej a Lucii Benčíkovej, za pomoc na každej akci
vdp.Petrovi Michalovovi, vdp.Antonovi Štefánkovi a vdp. Daliborovi Vavrovi za neustálu pomoc a podporu
Klubu leteckých modelárov modelárov, za ukážky, padajúce cukríky a parašutistu..
Poďakovanie patrí taktiež všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s prípravami a priebehom akcie a v neposlednom rade všetkým zúčastneným.

FOTO

VIDEO


Rozlúčka s letom 20.8.2023

Tohtoročná rozlúčka s letom, tradične usporiadavaná združením Rodina je viac sa uskutočnila v nedeľu 20.8.2023. Napriek tropickému teplu sa prišlo zabaviť niekoľko desiatok rodín a detí, ktoré pred slnkom ochránili lipy v parku pri kostole. Tento rok bola téma: ,,SOKOLIARI,,. Pán Varga zo sokoliarstva VARGA predstavil dravcov a osobne sa venoval všetkým záujemcom.avcami.

V sprievodnom programe už neodmysliteľne nemôžu chýbať atrakcie od pána Jaroslava Kováča, KOVÁČSERVIS a jazda veľkých koníkoch z SOUP Šaľa. Ďakujeme nášmu p.dekanovi Petrovi Michalovovi, kaplánom Daliborovi  Vavrovi a Antonovi  Štefánkovi za zastrešenie celej akcie,starostovi obce  Romanovi Urbánikovi a OÚ za neustálu pomoc, všetkým, ktorí akokoľvek pomohli a predovšetkým Vám ,ktorí ste sa prišli s nami zabaviť . 

 

POMOHLI A POMOCNÚ RUKU PODALI :

 

Vdp.Peter Michalov

Vdp.Dalibor Vavro

Vdp.Anton Štefánek

Roman Urbánik, starosta obce Močenok

Kováč servis, p. Jaroslav Kováč Močenok 

SOUP Šaľa

Farský úrad Močenok

Obecný úrad Močenok

chlapi z hospodárskeho dvara

Lucia Hambálková

Broňa a Peter Kohútoví

FOTO

 VIDEO 

 


Letné kino s kukuricou 4.8.2023

Piatok 4.8.2023, na prelome prázdnin začal večerný program sv. omšou.
Po sv.omši si deti, ale aj dospelí pochutnali na varenej kukurici a pripravenom občerstvení.
Vychutnali si letný večer v priateľskom posedení a hrali hry, pozreli si pekný kreslený film o fatimskom zjavení a rozišli sa až po zotmení.
ĎAKUJEME:
Darcovi kukurice.
Romanovi Urbánikovi - starostovi obce, za pomoc aj podporu našich aktivít
vdp. Petrovi Michalovovi , kaplánom Antonovi Štefánkovi a Daliborovi Vavrovi za neustálu podporu
 
Ivanke Vörösovej, za hry a ochotu pri každej akcii
Lucii Benčíkovej
chlapom z HD
...a všetkým, za pomoc a účasť

FOTO


Čau,čau škola 30.6.2023

Vo štvrtok 30.6.2023 sa po roku opäť zišli deti, rodičia a farníci na ďakovnej sv. omši za uplynulý školský rok. Po skončení pokračovali  vo farskej záhrade na tradičnej farskej opekačke ČAU-ČAU ŠKOLA pod taktovkou združenia Rodina je viac
Ďakujeme za pomoc nášmu p.dekanovi Petrovi  Michalovovi,p. kaplánovi Antonovi Štefánkovi, starostovi obce Romanovi Urbánikovi, Jaroslavovi Kováčovi, chlapom z hospodárskeho dvora a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli samozrejme aj tým ktorí sa zúčastnili.
  

FOTO

VIDEO

 


Sv. Urban 26.5.2023

 
V piatok 26.5.2023 sa slávila svätá omša k úcte sv. Urbana, pri kaplnke sv. Urbana vo vinohradoch.
Po skončení sv. omše bolo agapé, ktoré pripravili vinári, zahradkári, urbári a združenie „Rodina je viac“.
 

FOTO