Plánované akcie v roku 2023:

  28.1.2023    Farský ples    /spol. sála OÚ/
  30.6.2023    ČAU-ČAU ŠKOLA- farská opekačka    /farská záhrada/
    4.8.2023    Letné kino s kukuricou    /farská záhrada/
  20.8.2023    Rozlúčka s letom    /park pri kostole/
  24.9.2023    Šarkaniáda    /Síky/
24.11.2023    Palacinková párty    /kláštor pri kostole/
31.12.2023    Farská silvestrovská kapustnica    /kláštor pri kostole/ 
 

Palacinková párty 24.11.2023

Koniec novembra už tradične v našej farnosti patrí deťom a ich palacinkovej párty pod záštitou Farnosti Močenok, združenia Rodina je viac a obce Močenok.
V piatok 24.11.2023 sa po večernej sv. omši deti rozbehli na ,,palacinky,, do kláštora. Okrem obľúbenej pochúťky všetkých generácií sI deti v tanečnom rytme zahrali stoličkový tanec a papierovú guľovačku.
Deti, rodičia a starý rodičia opäť prežili krásne chvíle pred adventom v duchu názvu ,,Rodina je viac,,.
 
ĎAKUJEME za pomoc :
 
Petrovi Michalovovi, nášmu p. dekanovi a kaplánovi Antonovi Štefánkovi za neustálu pomoc a podporu
Romanovi Urbánikovi s manželkou , starostovi obce, za pomoc a podporu všetkých našich akcií a tiež vytrvalé pečenie palaciniek
Regine Kohútovej, Lucii Benčíkovej, Broni Kohútovej a Ivanke Vörösovej
 
Jarovi Kováčovi za pomoc a podporu našich akcií.
o.z. MONIKE za predpečené palacinky na rozbeh....

FOTO

VIDEO TVM


Šarkaniáda 1.10.2023

V nedeľu 1.10.2023 sme sa po týždňovom odklade termínu kvôli nepriaznivému počasiu stretli ,v lokalite Síky, na 10. ročníku šarkaniády. Pekné jesenné počasie znovu pritiahlo niekoľko desiatok detí a rodičov. Postupne sa vo vzduchu  vznášalo množstvo šarkanov rôznych veľkostí a tvarov. Tento rok sa registrovalo143 šarkanov. Popri behaní so šarkanmi nám čas spríjemnil klub historických leteckých modelárov ukážkou lietajúcich modelov svojich lietadiel a samozrejme padajúcimi cukríkmi a modelárskym parašutistom.
Ďakujeme:
Mariánovi Radošovskému za úpravu priestranstva a ústretovosť
Romanovi Urbánikovi , starostovi obce Močenok, za neustálu pomoc a podporu
Renátke Urbánikovej a Lucii Benčíkovej, za pomoc na každej akci
vdp.Petrovi Michalovovi, vdp.Antonovi Štefánkovi a vdp. Daliborovi Vavrovi za neustálu pomoc a podporu
Klubu leteckých modelárov modelárov, za ukážky, padajúce cukríky a parašutistu..
Poďakovanie patrí taktiež všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s prípravami a priebehom akcie a v neposlednom rade všetkým zúčastneným.

FOTO

VIDEO


Rozlúčka s letom 20.8.2023

Tohtoročná rozlúčka s letom, tradične usporiadavaná združením Rodina je viac sa uskutočnila v nedeľu 20.8.2023. Napriek tropickému teplu sa prišlo zabaviť niekoľko desiatok rodín a detí, ktoré pred slnkom ochránili lipy v parku pri kostole. Tento rok bola téma: ,,SOKOLIARI,,. Pán Varga zo sokoliarstva VARGA predstavil dravcov a osobne sa venoval všetkým záujemcom.avcami.

V sprievodnom programe už neodmysliteľne nemôžu chýbať atrakcie od pána Jaroslava Kováča, KOVÁČSERVIS a jazda veľkých koníkoch z SOUP Šaľa. Ďakujeme nášmu p.dekanovi Petrovi Michalovovi, kaplánom Daliborovi  Vavrovi a Antonovi  Štefánkovi za zastrešenie celej akcie,starostovi obce  Romanovi Urbánikovi a OÚ za neustálu pomoc, všetkým, ktorí akokoľvek pomohli a predovšetkým Vám ,ktorí ste sa prišli s nami zabaviť . 

 

POMOHLI A POMOCNÚ RUKU PODALI :

 

Vdp.Peter Michalov

Vdp.Dalibor Vavro

Vdp.Anton Štefánek

Roman Urbánik, starosta obce Močenok

Kováč servis, p. Jaroslav Kováč Močenok 

SOUP Šaľa

Farský úrad Močenok

Obecný úrad Močenok

chlapi z hospodárskeho dvara

Lucia Hambálková

Broňa a Peter Kohútoví

FOTO

 VIDEO 

 


Letné kino s kukuricou 4.8.2023

Piatok 4.8.2023, na prelome prázdnin začal večerný program sv. omšou.
Po sv.omši si deti, ale aj dospelí pochutnali na varenej kukurici a pripravenom občerstvení.
Vychutnali si letný večer v priateľskom posedení a hrali hry, pozreli si pekný kreslený film o fatimskom zjavení a rozišli sa až po zotmení.
ĎAKUJEME:
Darcovi kukurice.
Romanovi Urbánikovi - starostovi obce, za pomoc aj podporu našich aktivít
vdp. Petrovi Michalovovi , kaplánom Antonovi Štefánkovi a Daliborovi Vavrovi za neustálu podporu
 
Ivanke Vörösovej, za hry a ochotu pri každej akcii
Lucii Benčíkovej
chlapom z HD
...a všetkým, za pomoc a účasť

FOTO


Čau,čau škola 30.6.2023

Vo štvrtok 30.6.2023 sa po roku opäť zišli deti, rodičia a farníci na ďakovnej sv. omši za uplynulý školský rok. Po skončení pokračovali  vo farskej záhrade na tradičnej farskej opekačke ČAU-ČAU ŠKOLA pod taktovkou združenia Rodina je viac
Ďakujeme za pomoc nášmu p.dekanovi Petrovi  Michalovovi,p. kaplánovi Antonovi Štefánkovi, starostovi obce Romanovi Urbánikovi, Jaroslavovi Kováčovi, chlapom z hospodárskeho dvora a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli samozrejme aj tým ktorí sa zúčastnili.
  

FOTO

VIDEO

 


Sv. Urban 26.5.2023

 
V piatok 26.5.2023 sa slávila svätá omša k úcte sv. Urbana, pri kaplnke sv. Urbana vo vinohradoch.
Po skončení sv. omše bolo agapé, ktoré pripravili vinári, zahradkári, urbári a združenie „Rodina je viac“.
 

FOTO

 


Fašiangová kapustnica 18.2.2023

V sobotu 18.2.2023 na obecnú fašiangovú zábavu tím Ľubo Hipp, Roman Urbánik,Renáta Urbániková, Lucia Benčíková,Vlado Lenčéš, Jozef Horváth a Peťo Kohút pre Vás opäť pripravil zabíjačkovú kapustnicu.
Dúfame, že všetkým chutila :):):).

FOTO


XII.Farský ples 28.1.2023    

Dátum: 28.1.2023
Hudba: DISK
Hostiteľ, moderátor a sprievodca večera: ThDr.Peter Michalov,PhD. dekan močenského dekanátu
Program: Vystúpenie tanečníkov House of dance Tomáša Surovca z Nitry
     
Usporiadateľ: Farnosť sv. Klimenta Močenok, p. dekan Peter Michalov a
p. kaplán Anton Štefánek
Pri organizácii pomáhali: Branislava a Peter Kohútoví, Mário Boháč,
Marek Horňák, Marek Mesároš, Jozef Rábek
Ďakujeme za pomoc počas plesu: Marekovi Karlúbikovi, Katke Kohútovej a celému zohratému tímu pri obsluhe a v šatni.
 
Ďakujeme Obecnému úradu v Močenku za pomoc a spoluprácu.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli.
 
Podporili tombolou:
 
                Jozef Benčík ml.
 

              TIBI

               KORA MONT

               Reštaurácia a pizzeria Vesna

               Rodina Benčíková

               HP TRANSPORT

               Štefan Horňák

               Obec MOČENOK

               Starosta obce Močenok Roman Urbánik

               Peter Michalov, dekan

               Anton Štefánek, kaplán

               Farský úrad 

               Dekanský úrad 

               Farnosť Močenok

               vdp.Igor Hanko

               Spolok sv. Vojtecha

               p. Slamka

               Rodina Kohútová

               Rodina je viac

               Penzión ANUP Ivan Sklenár

               TV LUX

               SHR Ondrej Ťažár            

               AGRANIA, Marián Radošovský

               DUSLO a.s.        

               Reštaurácia SALAŠ CABAJ

               Penzión HOFFER

               INTEVO-SK, Vladimír Kováčik, Šaľa

               FEREX Nitra

               Rodina Dobešová 

               Železoobchod TÓTH

               DAB Nitra 

               Staré divadlo

               STAVMAT Šaľa

               Kováč Servis

               RB GEO, Róbert Benko

               Kvetinárstvo Veronika Suchá

               Benedetto

               Regina Kohútová 

               ORLÍK o.z.                                                                                                                                                

               VEREVERO Creative 

               Salón Melánie K.

               IBEX

               Predajňa kŕmnych zmesí 

 

       a veľa priaznivcov plesu....

ĎAKUJEME!!!
 

FOTO / Katarína Kohútová/

VIDEO TVM

 


Farská silvestrovská kapustnica 31.12.2022

V sobotu 31.12.2022, na Silvestra sme v Močenku slávili sv. omšu s ďakovnou pobožnosťou, ktorú celebroval vo farskom kostole sv.Klimenta vdp.Dalibor Vavro. Pri sv. omši si veriaci vypočuli od vdp. Petra Michalovova, dekana Močenského dekanátu duchovnú a ekonomickú štatistiku farnosti. Po pobožnosti vystúpila domáca spevácka skupina Zúgovanka. Pokračovali sme v tradičnom agapé  v ,,kláštore,,.Tu farníkov privítali močenskí kňazi spolu so starostom obce Močenok Romanom Urbánikom. Všetci si pochutnali na silvestrovskej kapustnici z kuchyne združenia Rodina je viac a vínku z farskej vinice. V duchu farskej rodiny, v družných rozhovoroch, spomienkach a plánoch, pri tónoch močenskej speváckej skupiny takto strávili chvíle posledných hodín odchádzajúceho roka.
Ďakujeme za pomoc p. dekanovi Petrovi Michalovovi, výpomocnému duchovnému Daliborovi Vavrovi, kaplánovi Antonovi Štefánekovi a starostovi obce Romanovi Urbánikovi s manželkou.
...všetko ostatné zabezpečila už zohratá partia
Ľubo Hipp
Vlado Lenčéš
Marek Lenčéš
Jozef Horváth
Mário Boháč
Lucia Hambálková
Ľubo Bahorec 
Broňa a Peter Kohútoví

FOTO

 


Palacinková párty 25.11.2022

Koniec novembra už tradične v našej farnosti patrí deťom a ich palacinkovej párty pod záštitou Farnosti Močenok, združenia Rodina je viac a obce Močenok.
V piatok 25.11.2022 sa po večernej sv. omši deti rozbehli na ,,palacinky,, do kláštora. Okrem obľúbenej pochúťky všetkých generácií sa deti v tanečnom rytme povozili na vláčiku, zahrali si zlatú bránu a stoličkový tanec. Na záver nás nečakane navštívil rozprávkový Shrek.Deti, rodičia a starý rodičia opäť prežili krásne chvíle pred adventom v duchu názvu ,,Rodina je viac,,.
 
ĎAKUJEME za pomoc :
 
Petrovi Michalovovi, nášmu p. dekanovi za neustálu pomoc a podporu
Romanovi Urbánikovi s manželkou , starostovi obce, za pomoc a podporu všetkých našich akcií a tiež vytrvalé pečenie palaciniek
Regine Kohútovej, Lucii Benčíkovej, Broni Kohútovej a Zuzke Škopkovej.
Jarovi Kováčovi za pomoc a podporu našich akcií.
Kataríne Kohútovej ...tradične za foto
 
hosťom...Tomášovi Pavlíkovi, prefektovi Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre 
                Matúšovi Mažgutovi, diakonovi
........a všetkým za pomoc a účasť

FOTO/Katarína Kohútová/

VIDEO TV Močenok


Šarkaniáda 9.10.2022

V nedeľu 9.10.2022 sme sa po niekeľkých odkladoch termínu kvôli nepriaznivému počasiu stretli ,v lokalite Síky, na 9. ročníku šarkaniády. Pekné jesenné počasie znovu pritiahlo niekoľko desiatok detí a rodičov. Postupne sa vo vzduchu  vznášalo množstvo šarkanov rôznych veľkostí a tvarov. Popri behaní so šarkanmi nám čas spríjemnil klub historických leteckých modelárov ukážkou lietajúcich modelov svojich lietadiel.
Ďakujeme:
Mariánovi Radošovskému za úpravu priestranstva a ústretovosť
Romanovi Urbánikovi , starostovi obce Močenok, za neustálu pomoc a podporu
Renátke Urbánikovej a Lucii Benčíkovej, za pomoc na každej akci
vdp.Petrovi Michalovovi a vdp.Antonovi Štefánkovi za neustálu pomoc a podporu
Klubu leteckých modelárov modelárov
Poďakovanie patrí taktiež všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s prípravami a priebehom akcie a v neposlednom rade všetkým zúčastneným.

FOTO /Katarína Kohútová/

VIDEO TVM


Letné kino s kukuricou 5.8.2022

Piatok 5.8.2022, na prelome prázdnin začal večerný program sv. omšou.
Po sv.omši si deti, ale aj dospelí pochutnali na varenej kukurici a pripravenom občerstvení.
Vychutnali si letný večer v priateľskom posedení a hrali hry, pozreli si peknú rozprávku a rozišli sa až po zotmení.
ĎAKUJEME:
Romanovi Urbánikovi - starostovi obce, za pomoc aj podporu našich aktivít
vdp. Petrovi Michalovovi , kaplánom Antonovi Štefánkovi a Daliborovi Vavrovi za neustálu podporu
 
Zuzke Škopkovej a Ivanke Vörösovej, za hry a ochotu pri každej akcii
Lucii Benčíkovej ,Regine Kohútovej a Máriovi Boháčovi
chlapom z HD
...a všetkým, za pomoc a účasť

FOTO

VIDEO 


Čau, čau škola - farská opekačka 30.6.2022

Vo štvrtok 30.6.2022 sa po roku opäť zišli deti, rodičia a farníci na ďakovnej sv. omši za uplynulý školský rok. Po skončení pokračovali  vo farskej záhrade na tradičnej farskej opekačke ČAU-ČAU ŠKOLA pod taktovkou združenia Rodina je viac
Ďakujeme za pomoc nášmu p.dekanovi Petrovi  Michalovovi,p. kaplánovi Daliborovi Vavrovi, starostovi obce Romanovi Urbánikovi, Jaroslavovi Kováčovi, chlapom z hospodárskeho dvora a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli samozrejme aj tým ktorí sa zúčastnili.

FOTO 

VIDEO


Primície Radko Lenčéš 26.6.2022

V nedeľu 26.6.2022 sme sa s radosťou podielali na organizovaní, prípravách, varení gulášu a podávania občerstvenia po skončení primičnej sv. omši nášho rodáka dp. Radka Lenčéša.
Ďakujeme za pomoc nášmu p.dekanovi Petrovi  Michalovovi, kaplánovi Daliborovi Vavrovi, starostovi obce Romanovi Urbánikovi, Lucii Benčíkovej, Monike Ternerovej, Vierke Blehovej, Ľubovi Hippovi, Jozefovi Horváthovi, Vladovi Lenčéšovi, Ľubovi Bahorecovi, Máriovi Boháčovi, Broni, Kataríne a Petrovi Kohútovcom, Dominike a Lukášovi Vivodíkovcom. 
 

 FOTO 


Sviatok sv. Urbana

V piatok 27.5.2022 sa v kaplnke sv. Urbana vo vinohradoch konala sv. omša, ktorej hlavným celebrantom bol  Mgr. Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.
Po sv. omši bol pripravený guláš, občerstvenie a opekačka, ktoré pripravili močenskí záhradkári, vinári, urbári a Rodina je viac.

FOTO>>>photos.app.goo.gl/xczZe4phwD2fiDJY6