2022

25.11.2022 22:00

Palacinková párty 25.11.2022

Koniec novembra už tradične v našej farnosti patrí deťom a ich palacinkovej párty pod záštitou Farnosti Močenok, združenia Rodina je viac a obce Močenok.
V piatok 25.11.2022 sa po večernej sv. omši deti rozbehli na ,,palacinky,, do kláštora. Okrem obľúbenej pochúťky všetkých generácií sa deti v tanečnom rytme povozili na vláčiku, zahrali si zlatú bránu a stoličkový tanec. Na záver nás nečakane navštívil rozprávkový Shrek.Deti, rodičia a starý rodičia opäť prežili krásne chvíle pred adventom v duchu názvu ,,Rodina je viac,,.
 
ĎAKUJEME za pomoc :
 
Petrovi Michalovovi, nášmu p. dekanovi za neustálu pomoc a podporu
Romanovi Urbánikovi s manželkou , starostovi obce, za pomoc a podporu všetkých našich akcií a tiež vytrvalé pečenie palaciniek
Regine Kohútovej, Lucii Benčíkovej, Broni Kohútovej a Zuzke Škopkovej.
Jarovi Kováčovi za pomoc a podporu našich akcií.
Kataríne Kohútovej ...tradične za foto
 
hosťom...Tomášovi Pavlíkovi, prefektovi Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre 
                Matúšovi Mažgutovi, diakonovi
........a všetkým za pomoc a účasť

FOTO/Katarína Kohútová/

VIDEO TV Močenok

—————

Späť