2023

24.11.2023 22:00

Palacinková párty 24.11.2023

Koniec novembra už tradične v našej farnosti patrí deťom a ich palacinkovej párty pod záštitou Farnosti Močenok, združenia Rodina je viac a obce Močenok.
V piatok 24.11.2023 sa po večernej sv. omši deti rozbehli na ,,palacinky,, do kláštora. Okrem obľúbenej pochúťky všetkých generácií sI deti v tanečnom rytme zahrali stoličkový tanec a papierovú guľovačku.
Deti, rodičia a starý rodičia opäť prežili krásne chvíle pred adventom v duchu názvu ,,Rodina je viac,,.
 
ĎAKUJEME za pomoc :
 
Petrovi Michalovovi, nášmu p. dekanovi a kaplánovi Antonovi Štefánkovi za neustálu pomoc a podporu
Romanovi Urbánikovi s manželkou , starostovi obce, za pomoc a podporu všetkých našich akcií a tiež vytrvalé pečenie palaciniek
Regine Kohútovej, Lucii Benčíkovej, Broni Kohútovej a Ivanke Vörösovej
 
Jarovi Kováčovi za pomoc a podporu našich akcií.
o.z. MONIKE za predpečené palacinky na rozbeh....

FOTO

VIDEO TVM

—————

Späť