31.12.2023

31.12.2023 22:00

Farská silvestrovská kapustnica 31.12.2023

                                    
V sobotu 31.12.2023, na Silvestra sme v Močenku slávili sv. omšu s ďakovnou pobožnosťou, ktorú celebroval vo farskom kostole sv.Klimenta vdp. Peter Michalov, vdp. Anton štefánek a vdp.Dalibor Vavro. Pri sv. omši si veriaci vypočuli od vdp. Petra Michalovova, dekana Močenského dekanátu duchovnú a ekonomickú štatistiku farnosti. Po pobožnosti vystúpila domáca spevácka skupina Zúgovanka. Pokračovali sme v tradičnom agapé  v ,,kláštore,,.Tu farníkov privítali močenskí kňazi spolu so starostom obce Močenok Romanom Urbánikom. Všetci si pochutnali na silvestrovskej kapustnici z kuchyne združenia Rodina je viac a vínku z farskej vinice. V duchu farskej rodiny, v družných rozhovoroch, spomienkach a plánoch, pri tónoch močenskej speváckej skupiny takto strávili chvíle posledných hodín odchádzajúceho roka.
Ďakujeme za pomoc p. dekanovi Petrovi Michalovovi,vdp. Antonovi Štefánkovi, vdp.Daliborovi Vavrovi a starostovi obce Romanovi Urbánikovi s manželkoU.
Samozrejme speváckej skupine ZÚGOVANKA....
...všetko ostatné zabezpečila už zohratá partia
Ľubo Hipp
Vlado Lenčéš
Jozef a Erika Horváthoví
Mário Boháč
Lucia Benčíková
Ľubo Bahorec
Peter Pápay 
Broňa a Peter Kohútoví

 

FOTO

—————

Späť