15.1.2016

15.01.2016 22:00
Tretí piatok v mesiaci 15.1.2016 sa v kláštore uskutočnilo farské duchovné stretnutie s p.kaplánom Ľubošom Mihálkom.
 
TÉMA: ŽIVOT VO FARNOSTI
 
Úmysel modlitby na nasledovný mesiac: 

,,Aby sa srdcia našich farníkov vždy obracali k Pánu Bohu.,,

 
Ďalšie stretnutie sa uskotoční 3.piatok v mesiaci 19.2.2016.

—————

Späť