15.10.2015

15.10.2015 22:00
Dňa 15.10.2015 sa uskutočnilo po sv.omši v kláštore v Močenku farské duchovné s p.farárom vdp. ThDr. Peterom Michalovom PhD.
TÉMA: Život vo farnosti ako jednej rodiny po II.vatikánskom koncile.
.............................................................................................................................................................
 
Nasledovné duchovné stretnutie: 21.11.2015 v kláštore po večernej sv.omši
 

TÉMA: SEKTY

 

Úmysel modlitby na nasledovný mesiac:

                   ,,ZA MISIE,,

—————

Späť