15.4.2016

15.04.2016 22:00
V piatok 15.4.2016 sa po sv. omši cca o 19:30 uskutočnilo v kláštore pravidelné farské duchovné stretnutie /tretí piatok v mesiaci/.
 
TÉMA: Svätý rok milosrdenstva, farská púť v Ríme
 

Úmysel modlitby na nasledujúci mesiac:

,, ZA DETI Z NAŠEJ FARNOSTI, KTORÉ TENTO ROK PRISTÚPIA K SVIATOSTI PRVÉHO SV.PRIJíMANIA,,..

 
Nasledujúce stretnutie sa uskutoční tretí piatok v mesiaci máj - 20.5.2016 po večernej sv.omši cca o 19:30 v kláštore.

—————

Späť