15.7.2016

15.07.2016 22:00

V piatok 15. júla sa večer po svätej omši  uskutočnilo pravidelné farské duchovné stretnutie, ktoré býva vždy na tretí piatok v mesiaci.

 Tentokrát sa počas stretnutia premietal film, ktorý súvisí s témami z posledných stretnutí.

Ďakujeme nášmu pánovi farárovi vdp. Petrovi Michalovovi za sériu prednášok a záverečný film, ktorý bol zhrnutím niekoľkých stretnutí.

Úmysel modlitby na nasledujúci mesiac:

 ,,ZA DUCHOVNÉ STRÁVENIE NAŠICH RODINNÝCH DOVOLENIEK

   A ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMOV,,

Ďaľšie farské duchovné stretnutie sa uskutoční v piatok 19.8.2016 po večernej sv. omši.

—————

Späť