18.12.2015

18.12.2015 22:00
Tretí piatok v mesiaci 18.12.2015 sa v kláštore uskutočnilo farské duchovné stretnutie.
 
TÉMA: ŽIVOT VO FARNOSTI
 
Úmysel modlitby na nasledovný mesiac: 

,,Za našich terajších kňazov.,,

 
Ďalšie stretnutie sa uskotoční 3.piatok v mesiaci 15.1.2016.
 

—————

Späť