18.3.2016

18.03.2016 22:00
V piatok 18.3.2016 sa uskutočnoli pravidelné  farské duchovné stretnutie v kláštore.
 
TÉMA: OTCOVSKÉ RANY
 

Úmysel modlitby na nasledujúci mesiac: ,, Za príkladný kresťanský život rodičov vo farnosti, ako  vzor pre svoje deti.,,

 
 
Nasledujúce farské duchovné stretnutie sa uskutoční v piatok 15.4.2016 po večernej sv. omči cca o 19:30. /tradične 3.piatok v mesiaci/
 

—————

Späť