19.2.2016

19.02.2016 22:00
Tretí piatok v mesiaci 19.2.2016 sa v kláštore uskutočnilo farské duchovné stretnutie s p. diakonom Tomášom Pavlíkom.
 
TÉMA: SVIATOSŤ ZMIERENIA
 
Úmysel modlitby na nasledovný mesiac: 

Za odvahu všetkých našich farníkov  vykonať si dobrú spoveď, ktorou sa intenzívnejšie pripravíme na slávenie Veľkej noci Kristovho zmŕtvychvstania.

,,Za odvahu všetkých našich farníkov, vykonať si dobrú spoveď, ktorou sa intenzívnejšie pripravíme na slávenie Veľkej noci Kristovho zmŕtvychvstania.,,

 
Ďalšie stretnutie sa uskotoční 3.piatok v mesiaci 18.3.2016.

—————

Späť