19.6.2015

19.06.2015 22:00
Dňa 19.6.2015 po sv.omši sa v kláštore v Močenku uskutočnilo farské duchovné stretnutie strednej generácie a rodičov s p.kaplánom Miroslavom Cimerákom.

Úmysel modlitby na nasledovné obdobie:

 ,,ZA DUCHOVNÉ STRÁVENIE NAŠICH RODINNÝCH DOVOLENIEK

   A ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMOV,,

 
 

Ďaľšie duchovné stretnutie sa uskutoční 18.9.2015 !!! ZMENA!!! ----- nový termín 25.9.2015

 
TÉMA: ÚVAHA O NIEKTOREJ ČASTI Z ENCYKLÍK:
 
Benedikt XVI. - Deus caritas est - O kresťanskej láske
Benedikt XVI. - Spe salvi - O kresťanskej nádeji
František - Lumen fidei - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o viere

—————

Späť