20.11.2015

20.11.2015 22:00
Farské duchovné stretnutie sa uskutočnilo v piatok 20.11.2015 v kláštore 
s p.farárom Petrom Michalovom.
TÉMA: SEKTY
 
Úmysel modlitby na nasledujúci mesiac:

Za duchovnú prípravu počas adventu na príchod Spasiteľa.

 
Nasledujúce farské duchovné stretnutie sa uskutoční tradične 3.piatok v mesiaci 18.12.2015.
 

—————

Späť