21.10.2016

21.10.2016 22:00
V piatok 21.10.2016 sa po večernej sv.omši konalo
pravidelné farské duchovné stretnutie v kláštore.

Téma: Slávenie svätej omše a význam liturgie 1.časť  - Bohuslužba slova.

Modlitba na nasledujúci mesiac: Za birmovancov

Nasledujúce stretnutie bude 11.11.2016 po večernej sv.omši

Téma: Slávenie svätej omše a význam liturgie 2.časť  - Bohoslužba obety.

—————

Späť