22.5.2015

22.05.2015 22:00
Dňa 22.5.2014 sa v kláštore v Močenku konalo farské duchovné stretnutie strednej generácie a rodičov s pánom farárom vdp. Jozefom Černákom.
 

Úmysel modlitby na nasledujúci mesiac: 

     ,, ZA ROZBEH PRAVIDELNÝCH FARSKÝCH DUCHOVNÝCH STRETNUTÍ,,

     ,, ZA ÚSPEŠNÉ ZVLÁDNUTIE SKÚŠOK ŠTUDENTOV Z NAŠÍCH RODÍN,,

 
Termín nasledujúceho stretnutia : 19.6.2015 po sv.omši cca o 19:00
Téma: ,,CNOSŤ V NAŠOM ŽIVOTE,,

—————

Späť