23.3.2015

23.03.2015 21:53
Dňa 20.3.2014 sa v kláštore v Močenku konalo farské duchovné stretnutie strednej generácie a rodičov s pánom farárom vdp. Jozefom Černákom.
 

Téma: Prežívanie liturgie pôstu a Veľkej noci spojené s modlidbou a výchovou v rodine.

 

Úmysel modlitby na nasledujúci mesiac: 

                                                      ,,RADOSŤ Z PREŽÍVANIA VEĽKEJ NOCI,,

—————

Späť