23.9.2016

23.09.2016 22:00
V piatok 23.9.2016 sa po večernej sv.omši konalo pravidelné farské duchovné stretnutie v kláštore s p. kaplánom.
Téma: ANJELI

Úmysel modlitby na nasledujúci mesiac:

Za birmovancov, ktorí v Močenku v októbri príjmu sviatosť birmovania.

 
Ďalšie pravidelné farské duchovné stretnutie bude 21.10.2016

—————

Späť