24.11.2017

24.11.2017 22:00
V rámci pravidelných farských duchovných stretnutí sme v piatok 24.11.2017 privítali medzi nami ThDr.Ivana Šulíka, Phd., predsedu SSV a profesora morálky na UK Bratislava. Po sv. omši, nám pán predseda Šulík v krátkosti zhrnul históriu SSV a v rámci diskusie odpovedal na zaujímavé otázky diskutujúcich.
 
Ďakujeme: ThDr.Ivanovi Šulíkovi, PhD. 
                               za čas strávený medzi nami a hodnotné stretnutie.
                   ThDr.Petrovi Michalovovi, Phd., farárovi farnosti Močenok 
                               za nápady a neustálu pomoc.

FOTO /Lýdia Lenčéšová/>>> photos.app.goo.gl/aa8uHtmubbyTq2vb2

 

—————

Späť