29.7.2016

29.07.2016 22:00
 
V piatok 29.7.2016 sme na prelome prázdnin začali večerný program 
sv. omšou.
Po sv. omši sme si pochutnali na varenej kukurici a pripravenom občerstvení.
Vychutnali sme si  letný večer v priateľskom posedení s našimi kňazmi a
s priateľmi.
 
ĎAKUJEME:
PeadDr. Romanovi Urbánikovi - starostovi obce, za pomoc aj podporu každej našej aktivity
vdp. Petrovi Michalovi, dp. Ľubošovi Mihálkovi, za neustálu podporu 
Regine a Jozefovi Kohútovím
Petrovi Pápayovi
Elenke a Marošovi Lenčéšovím
...a všetkým, čo pomáhali
 

FOTO /Katarína Kohútová/ >>> goo.gl/photos/eeVXRjdtT4icaVHy

—————

Späť