3.10.2014 - ,,50,,

03.10.2014 22:00

 

Dňa 3.10.2014 v piatok po detskej sv. omši sa uskutočnilo ďaľšie farské stretnutie. Niekoľko desiatok detí , rodičov aj starých rodičov vyskúšalo kapacitu pastoračného centra  v kláštore.

Na stretnutí sme pripravili rodinnú oslavu nášmu pánovi farárovi pri príležitosti jeho životného jubilea.

Popri veľkej narodeninovej torte od curkárky  Blanky Boháčovej  a mašktách od našich mamičiek vytvorili perfeknú atmosféru speváci svojimi ,,na mieru ušitými,, pesničkami...

Počas večera sme si taktiež pozreli poučnú rozprávku a záver patril ping-pongovému kolotoču detí a kňazov...

Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali a akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tomto pekne strávenom večeri.

Zároveň ďakujeme Pánu Bohu za nášho pána farára, prajeme mu veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov...

 

FOTO >>> goo.gl/photos/Cu8zueqjsapZUm7m6

VIDEO>>>plus.google.com/u/0/b/104689280087161838567/photos/yourphotos?pid=6074069643087265602&oid=104689280087161838567

 

—————

Späť