4.8.2017

04.08.2017 22:00
 
V piatok 4.8.2017, na prelome prázdnin začal večerný program sv. omšou.
Po sv. omši si deti, ale aj dospelí pochutnali na varenej kukurici a pripravenom občerstvení.
Vychutnali sme si  letný večer v priateľskom posedení s našimi kňazmi a s priateľmi.
 
ĎAKUJEME:
PeadDr. Romanovi Urbánikovi - starostovi obce, za pomoc aj podporu každej našej aktivity
vdp. Petrovi Michalovi, dp. Ľubošovi Utekalovi, za neustálu podporu
dp. Gorazdovi Kohútovi, za účasť a podporu  
Regine a Jozefovi Kohútovím
Petrovi Pápayovi
...a všetkým, za pomoc a účasť

FOTO Katarína Kohútová/ >>> goo.gl/photos/JxC6994GfwNEg1My8

VIDEO TVM >>> youtu.be/cIDAzCeyyzg

 

—————

Späť