Farská Mariánska púť 17.-18.4.2015

19.04.2015 20:00

Boli sme na farskej púti..

 

V dňoch 17.- 18.4.2015 sme sa cca 50 farníkov spolu s kňazmi vdp.Jozefom Černákom 

a dp.Miroslavom Cimerákom zúčastnili farskej Mariánskej púte.

 

Program púte

Piatok 17.4.2015

         7.00    Močenok sv. omša

         8.00    odchod z Močenku

       10.00    Marianka (prehliadka z výkladom, po ňom krížová cesta)

       13.00    Šaštín  (výklad v bazilike, po ňom krátka modlitba)

       16.00    Velehrad ( ubytovanie v pútnickom dome Stojanov, voľný program,

                                    individuálna prehliadka baziliky a okolia)

Sobota 18.4.2015

           7.30 raňajky

          9.00 Velehrad sv. omša v bazilike 5.výročie úmrtia Kardinála Tomáša Špidlíka                                

        12.30 Svatý Kopeček ( prehliadka baziliky s výkladom, voľný program)

        15.30 Svatý Hostýn ( Mariánska pobožnosť s požehnaním, výklad- p. kaplán)

        21.00 príchod do Močenku

 

Ďakujeme:

Vdp. Jozefovi Černákovi za nápad a spoluorganizovanie púte

Dp. Miroslavovi Cimerákovi za organizáciu a detailnú prípravu celého priebehu púte /časový rozdiel medzi programom a skutočnosťou sa pohyboval v minútach JJJ),

taktiež za doplnenie výkladov a krásny zaujímavý výklad na Svatom Hostýne s následnou pobožnosťou

p.Jaroslavovi Pillárovi za bezpečnú jazdu a super dopravu

 

a...všetkým, ktorí sa zúčastnili za super spoločnosť a náladu počas celej púte

 

FOTO>>> goo.gl/photos/mRW2oeyEEQBAzGDM7

 

 

—————

Späť