Farská púť do Svätej zeme 10.-17.2.2017

18.02.2017 10:09

Farská púť do Svätej Zeme 10.-17.2.2017

V piatok 10.2.2017 sme sa po svätej omši v Močenku vydali spolu so 102 farníkmi, s dp. Ľubošom Mihálkom, naším kaplánom, dp. Viliamom Zemančíkom a dp. Michalom Mesjarom na farskú púť do Svätej Zeme.

Počas púte 10.-17.2.2017 sme navštívili:

11.2. v Betleheme Jaskyňu mlieka, Baziliku Narodenia Ježiša Krista, kostol sv. Kataríny Alexandrijskej a blízky Karmel.

12.2. v Betánii kostol sv. Lazara. Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom – miesto Ježišovho krstu, starovekú pevnosť Masadu , Qumrán, známy qumránskimi zvitkami, Mŕtve more a na záver dňa Horu pokušenia v Jerichu.

13.2. kláštor a kostol sv.Pavla, Františkánsky kostol v Betfage, kde si pripomíname vstup Pána Ježiša do Jeruzalema, kostol Pater  Noster –Otčenáš, Olivovú horu, Baziliku Agónie/smrteľného zápasu Pána Ježiša/, Jaskyňu zrady, kostol hrobu Panny Márie, kostol s. Petra v Gallicante, Horu Sion, Večeradlo, Dávidov hrob a kostol Usnutia Panny Márie.

14.2. cestou do Galilei kostol Stella Maris- Eliášovu jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej, Kánu Galilejskú – miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovili manželské sľuby.Horu Tábor kde sa nachádza Kostol Premenenia Pána.

15.2.V Nazarete Baziliku Zvestovania Pána a Kostol sv. Jozefa. Cestou späť do Betlehema Horu Blahoslavenstiev, miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, Genezaretské jazero, miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum – dom sv. Petra a miestnu synagógu. Pri jazere sme obedovali tradičnú rybu sv. Petra.

16.2. v Betleheme Pole pastierov. V Jeruzaleme Baziliku sv. Anny, Krížovú cestu - Via Dolorosa, Baziliku Božieho hrobu, Kalváriu – Golgotu. Večer- Západný múr (múr nárekov).

17.2. cestou na letisko v Ain Kareme kostol narodenia Jána Krstiteľa a kostol navštívenia Panny Márie u jej príbuznej Alžbety. Poslednou zastávkou pred letiskom bola Národná Mariánska svätyňa Palestíny.

Púťou nás okrem našich duchovných otcov sprevádzali sprievodcovia mons. Majerník a dp. Solčiansky.

Veľká vďaka patrí nášmu kaplánovi dp. Ľubošovi Mihálkovi za zorganizovanie tejto púti.

FOTO /rod. Kohútová/ >>> goo.gl/photos/jHu6SvN7k38h67368

—————

Späť