Primície Radko Lenčéš 26.6.2022

26.06.2022 22:00

Primície Radko Lenčéš 26.6.2022

V nedeľu 26.6.2022 sme sa s radosťou podielali na organizovaní, prípravách, varení gulášu a podávania občerstvenia po skončení primičnej sv. omši nášho rodáka dp. Radka Lenčéša.
Ďakujeme za pomoc nášmu p.dekanovi Petrovi  Michalovovi, kaplánovi Daliborovi Vavrovi, starostovi obce Romanovi Urbánikovi, Lucii Benčíkovej, Monike Ternerovej, Vierke Blehovej, Ľubovi Hippovi, Jozefovi Horváthovi, Vladovi Lenčéšovi, Ľubovi Bahorecovi, Máriovi Boháčovi, Broni, Kataríne a Petrovi Kohútovcom, Dominike a Lukášovi Vivodíkovcom. 
 

FOTO

—————

Späť