ŠARKANIÁDA 2022

09.10.2022 22:00

Šarkaniáda 9.10.2022

V nedeľu 9.10.2022 sme sa po niekeľkých odkladoch termínu kvôli nepriaznivému počasiu stretli ,v lokalite Síky, na 9. ročníku šarkaniády. Pekné jesenné počasie znovu pritiahlo niekoľko desiatok detí a rodičov. Postupne sa vo vzduchu  vznášalo množstvo šarkanov rôznych veľkostí a tvarov. Popri behaní so šarkanmi nám čas spríjemnil klub historických leteckých modelárov ukážkou lietajúcich modelov svojich lietadiel.
Ďakujeme:
Mariánovi Radošovskému za úpravu priestranstva a ústretovosť
Romanovi Urbánikovi , starostovi obce Močenok, za neustálu pomoc a podporu
Renátke Urbánikovej a Lucii Benčíkovej, za pomoc na každej akci
vdp.Petrovi Michalovovi a vdp.Antonovi Štefánkovi za neustálu pomoc a podporu
Klubu leteckých modelárov modelárov
Poďakovanie patrí taktiež všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s prípravami a priebehom akcie a v neposlednom rade všetkým zúčastneným.

FOTO /Katarína Kohútová/

VIDEO TVM

—————

Späť