ŠARKANIÁDA 2023

01.10.2023 22:00

Šarkaniáda 1.10.2023

V nedeľu 1.10.2023 sme sa po týždňovom odklade termínu kvôli nepriaznivému počasiu stretli ,v lokalite Síky, na 10. ročníku šarkaniády. Pekné jesenné počasie znovu pritiahlo niekoľko desiatok detí a rodičov. Postupne sa vo vzduchu  vznášalo množstvo šarkanov rôznych veľkostí a tvarov. Tento rok sa registrovalo143 šarkanov. Popri behaní so šarkanmi nám čas spríjemnil klub historických leteckých modelárov ukážkou lietajúcich modelov svojich lietadiel a samozrejme padajúcimi cukríkmi a modelárskym parašutistom.
Ďakujeme:
Mariánovi Radošovskému za úpravu priestranstva a ústretovosť
Romanovi Urbánikovi , starostovi obce Močenok, za neustálu pomoc a podporu
Renátke Urbánikovej a Lucii Benčíkovej, za pomoc na každej akci
vdp.Petrovi Michalovovi, vdp.Antonovi Štefánkovi a vdp. Daliborovi Vavrovi za neustálu pomoc a podporu
Klubu leteckých modelárov modelárov, za ukážky, padajúce cukríky a parašutistu..
Poďakovanie patrí taktiež všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s prípravami a priebehom akcie a v neposlednom rade všetkým zúčastneným.

FOTO

VIDEO

—————

Späť