Štafetová adorácia rodín 26.10.2019

26.10.2019 22:27

Štafetová adorácia rodín 2019

V sobotu 26.10.2019 sa naša farnosť zapojila do celoslovenskej štafetovej adorácie rodín za rodiny, ktorú skoordinovalo združenie Rodina je viac v spolupráci s Farským úradom v Močenku, pod záštitou Familiae Locum - Rodinkovo n.o.. Myšlienkou štafetovej modlitby je, aby sa každý deň kalendárneho roka 2019 konala nepretržitá 12-hodinová adorácia (8.00 - 20.00 hod) v nejakej inej farnosti alebo reholi na Slovensku so spoločným úmyslom modliť sa za rodiny. Močenské rodiny si rozdelili hodinovú modlitebnú štafetu v kostole sv. Kríža pri vystavenej sviatosti oltárnej.Vďaka patrí nášmu p. dekanovi Petrovi Michalovovi za podnet a sprostredkovanie, p. kaplánovi za pomoc, rodinám, ktoré obetovali svoj čas a takýmto spôsobom si vzali adoráciu na starosť, ale i množstvu farníkov a rodín, ktoré prichádzali počas celého dňa k modlitbe pred vyloženiu sviatosťou oltárnou. 

—————

Späť