X.ročník /2023

20.08.2023 22:00

Rozlúčka s letom 20.8.2023

Tohtoročná rozlúčka s letom, tradične usporiadavaná združením Rodina je viac sa uskutočnila v nedeľu 20.8.2023. Napriek tropickému teplu sa prišlo zabaviť niekoľko desiatok rodín a detí, ktoré pred slnkom ochránili lipy v parku pri kostole. Tento rok bola téma: ,,SOKOLIARI,,. Pán Varga zo sokoliarstva VARGA predstavil dravcov a osobne sa venoval všetkým záujemcom.avcami.

V sprievodnom programe už neodmysliteľne nemôžu chýbať atrakcie od pána Jaroslava Kováča, KOVÁČSERVIS a jazda veľkých koníkoch z SOUP Šaľa. Ďakujeme nášmu p.dekanovi Petrovi Michalovovi, kaplánom Daliborovi  Vavrovi a Antonovi  Štefánkovi za zastrešenie celej akcie,starostovi obce  Romanovi Urbánikovi a OÚ za neustálu pomoc, všetkým, ktorí akokoľvek pomohli a predovšetkým Vám ,ktorí ste sa prišli s nami zabaviť . 

 

POMOHLI A POMOCNÚ RUKU PODALI :

 

Vdp.Peter Michalov

Vdp.Dalibor Vavro

Vdp.Anton Štefánek

Roman Urbánik, starosta obce Močenok

Kováč servis, p. Jaroslav Kováč Močenok 

SOUP Šaľa

Farský úrad Močenok

Obecný úrad Močenok

chlapi z hospodárskeho dvara

Lucia Hambálková

Broňa a Peter Kohútoví

FOTO

VIDEO

 

—————

Späť